Consulta de grupo e horarios de presentación

Introduce o DNI do alumno/a para ver en que grupo está. Se non ten, chama ao centro (982870419) para preguntar.