Petición de certificados

Neste formulario podes solicitar os seguintes certificados:
CELGA4: Se remataches BAC aprobando a lingua galega en todos os cursos.
CELGA3: Se remataches a ESO aprobando a lingua galega en todos os cursos.
Certificación dos estudos realizados.
Certificación de estar matriculado no curso actual no centro.

Se cursaches estudios no CPR GALÉN, debes facer a petición de documentación nese centro, non aquí.NOME COMPLETO:
DNI:
CORREO ELECTRÓNICO:
CERTIFICADO:
ESTUDEI NO GALÉN: