Petición de certificados

Neste formulario podes solicitar os seguintes certificados:

Se cursaches estudios no CPR GALÉN, debes facer a petición de documentación nese centro, non aquí.


NOME COMPLETO:
DNI:
CORREO ELECTRÓNICO:
CERTIFICADO:
Celga3
Celga4
Certificado de estudios ESO
Certificado de estudios BAC
Certificado de estar matriculado
IDIOMA DO CERTIFICADO:
Galego
Castelán
ESTUDEI NO GALÉN:
SI
NON