Recollida de datos


Cubre os seguintes datos do alumno ou alumna para poder identificalos:
NOME: (escribe ben o nome completo, con acentos se existen
APELIDOS: (escribe ben os apelidos completos, con acentos se existen
CURSO:
GRUPO:
DATA NACEMENTO: -  -