Recollida de datos


Cubre os seguintes datos do alumno ou alumna:

NOME: (escribe ben o nome completo, con acentos se existen
APELIDOS: (escribe ben os apelidos completos, con acentos se existen
  
CURSO ACTUAL:
DATA NACEMENTO: -  - 
  
E-MAIL ALUMNO:
MÓBIL ALUMNO: (só números, sen guións nin espazos)
  
E-MAIL PROXENITOR 1:
MÓBIL PROXENITOR 1: (só números, sen guións nin espazos)
  
E-MAIL PROXENITOR 2:
MÓBIL PROXENITOR 2: (só números, sen guións nin espazos)
  
TES ORDENADOR EN CASA?:
TES CONEXIÓN A INTERNET EN CASA?: