Calendario de exames

ESCOLLE GRUPO PARA FILTRAR INFORMACIÓN
1ºESO-A1ºESO-B1ºESO-C1ºESO-D1ºESO-E
2ºESO-A2ºESO-B2ºESO-C2ºESO-D2ºESO-E
3ºESO-A3ºESO-B3ºESO-C3ºESO-D3ºESO-E
4ºESO-A4ºESO-B4ºESO-C4ºESO-D4ºESO-E
1ºBAC-A1ºBAC-B1ºBAC-C1ºBAC-D1ºBAC-E
2ºBAC-A2ºBAC-B2ºBAC-C2ºBAC-D2ºBAC-ELUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

20 - MAI21 - MAI
1ª hora: INGLÉS

2ª hora: Bioloxía Tema 3

2ª hora: Bioloxía 1. Tema 3

2ª hora: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPRÁNEO

2ª hora: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPRÁNEO

5ª hora: Proporcionalidade D1: matemáti

5ª hora: Proporcionalidad D2 (Ana M)

6ª hora: Filosofía
22 - MAI
1ª hora: LIbro Galego

2ª hora: Filosofía

2ª hora: Mapa de España

3ª hora: Inglés tema 5 (G+V)

3ª hora: Inglés tema 5 (G+V)

3ª hora: Inglés tema 5 (G+V)

3ª hora: Inglés tema 5 (G+V)

4ª hora: Libro Galego

5ª hora: Mapa de España

6ª hora: INGLÉS
23 - MAI
1ª hora: Inglés

2ª hora: Inglés

2ª hora: Examen Lengua Castellana

2ª hora: EXAMEN ELECTRICIDAD TECNOLOGÍA

2ª hora: Ex. libro (L.cast.)

3ª hora: Matemáticas (Proporc.) Pablo

4ª hora: Examen Lengua Castellana

4ª hora: Inglés

4ª hora: FILOSOFÍA

4ª hora: Matemáticas (Proporc.) Pablo

5ª hora: GALEGO

6ª hora: Inglés

6ª hora: Libro Galego
24 - MAI
1ª hora: Ex. libro (L.cast.)

2ª hora: Examen Lengua Castellana

2ª hora: Exame 2: Bioloxía e Xeoloxía

2ª hora: Exame 2: Bioloxía e Xeoloxía

2ª hora: Ex. libro (L.cast.)

2ª hora: Ex Mates Func. Elem. (Pablo)

2ª hora: Ex Mates Func. Elem. (Pablo)

3ª hora: 2º ESO - TEC BIL Mechanisms -

3ª hora: 2º ESO - TEC BIL Mechanisms -

3ª hora: Recuperación Trigonometría (An

3ª hora: Recuperación Trigonometría (An

3ª hora: BIO-XEO. ECOSISTEMAS

3ª hora: Ex. Lectura Lengua castellana

3ª hora: Ex. Lectura Lengua castellana

4ª hora: EXAME XEOGRAFÍA E HISTORIA (CA
27 - MAI
1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: Matem Aplic-I

3ª hora: Examen Lengua Castellana

3ª hora: Lingua Castelá

5ª hora: Inglés

5ª hora: GALEGO. Luísa

6ª hora: Lingua Castelá

7ª hora: Inglés
28 - MAI
1ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

1ª hora: GALEGO

3ª hora: Lingua Castelá

3ª hora: Matemáticas (Agrup. C/D) Pablo

3ª hora: Matemáticas (Agrup. C/D) Pablo

3ª hora: Xeografía e Historia (Carlos)

3ª hora: Cucla- Saída aos museos

3ª hora: Cucla- Saída aos museos

3ª hora: Cucla- Saída aos museos

3ª hora: Cucla- Saída aos museos

4ª hora: Matemáticas (Agrup. A/B) Pablo

4ª hora: Matemáticas (Agrup. A/B) Pablo

4ª hora: Cucla- Saída aos museos

4ª hora: Cucla- Saída aos museos

4ª hora: Cucla- Saída aos museos

4ª hora: Cucla- Saída aos museos

5ª hora: GALEGO

5ª hora: Matemáticas-Acad

5ª hora: Matemáticas-Acad

5ª hora: Cucla- Saída aos museos

5ª hora: Cucla- Saída aos museos

5ª hora: Cucla- Saída aos museos

5ª hora: Cucla- Saída aos museos

6ª hora: Cucla-Saída aos museos

6ª hora: Cucla-Saída aos museos

6ª hora: Cucla-Saída aos museos

6ª hora: Cucla-Saída aos museos

7ª hora: Cucla- Saída aos museos

7ª hora: Cucla- Saída aos museos

7ª hora: Cucla- Saída aos museos

7ª hora: Cucla- Saída aos museos
29 - MAI
1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: Matem Aplic-I

3ª hora: ex matemáticas

4ª hora: Galego

6ª hora: Mate I Geometría

6ª hora: Mate I Geometría
30 - MAI
1ª hora: Inglés

2ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: Ex. L. castelá - 3ª aval.

2ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: Inglés

2ª hora: Ex matematicas t.7

3ª hora: INGLÉS

3ª hora: 3ª Evaluación

4ª hora: INGLÉS

4ª hora: Inglés

4ª hora: FILOSOFÍA

5ª hora: Galego

6ª hora: Inglés

6ª hora: 3ª Evaluación

6ª hora: 3ª Evaluación
31 - MAI
1ª hora: Xeografía

1ª hora: Ex. L. castelá - 3ª aval.

1ª hora: Rec. matemáticas I 3ª (Bea)

1ª hora: Rec. matemáticas I 3ª (Bea)

1ª hora: ECONOMÍA

1ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: Xeografía

2ª hora: Ex. L. castelá - 3ª aval.

2ª hora: Matemáticas-Acad

2ª hora: Matemáticas-Acad

2ª hora: Roma

3ª hora: Examen Mat I (Ana Méndez) Geom

3ª hora: Examen Mat I (Ana Méndez) Geom

4ª hora: XEOGRAFÏA 2ª PARCIAL

5ª hora: Roma

5ª hora: Xeografía

5ª hora: Ex Matemáticas T.7

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
3 - XUÑ
1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: Filosofía recuperación

2ª hora: Francés

3ª hora: INGLÉS

3ª hora: Física e química tema 7

3ª hora: Física e química tema 7

3ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN FINAL

3ª hora: Francés

4ª hora: XEO e HISTORIA

5ª hora: Francés

5ª hora: GALEGO AGRUP.A/B

5ª hora: GALEGO AGRUP.A/B

6ª hora: INGLÉS

6ª hora: LINGUA GALEGA E LITERATURA

6ª hora: Galego agrupamento Bárbara

6ª hora: Galego agrupamento Bárbara

6ª hora: Francés

7ª hora: LINGUA GALEGA E LITERATURA

7ª hora: Galego Bárbara agrupamento

7ª hora: Galego Bárbara agrupamento

7ª hora: GALEGO. Luísa
4 - XUÑ
1ª hora: Inglés 1º C (agás agrupamento)

2ª hora: E.F. TEST BEISBOL

4ª hora: Examen FQ1

4ª hora: Examen FQ1

4ª hora: Gaego

4ª hora: Francés

4ª hora: Francés

4ª hora: Francés

4ª hora: Francés

4ª hora: Ex. Lengua Castellana

4ª hora: ECONOMÍA

4ª hora: ECONOMÍA

6ª hora: FORMACION E ORIENTACIÓN PROFES

6ª hora: FORMACION E ORIENTACIÓN PROFES

6ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 1

6ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 1

6ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 1

6ª hora: Francés

6ª hora: Filosofía recuperación

6ª hora: Xeografía e Historia (Carlos)

7ª hora: Francés

7ª hora: EXAMEN TECNOLOGÍA ELECTRICIDAD

7ª hora: EXAMEN TECNOLOGÍA ELECTRICIDAD
5 - XUÑ
1ª hora: Francés

1ª hora: Francés

1ª hora: Francés

1ª hora: Francés

1ª hora: Ex. Lengua Castellana

1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: Matem Aplic-I

1ª hora: GALEGO AGRUP.C/D

1ª hora: GALEGO AGRUP.C/D

1ª hora: INGLÉS

2ª hora: GALEGO

2ª hora: Ex. Lengua Castellana

3ª hora: ANATOMÍA APLICADA. 1º BACH.

3ª hora: ANATOMÍA APLICADA. 1º BACH.

3ª hora: ANATOMÍA APLICADA. 1º BACH.

3ª hora: Francés

3ª hora: Xeografía e Historia (Carlos)

3ª hora: Matemáticas B (funciones)

4ª hora: 2º examen de 3ª evaluación y l

4ª hora: LATÍN

5ª hora: Exame tema 6 FQ

5ª hora: CULTURA FINANCIERA

5ª hora: CULTURA FINANCIERA

5ª hora: CULTURA FINANCIERA

5ª hora: CULTURA FINANCIERA

5ª hora: GALEGO. Recuperación

5ª hora: Recuperación bioloxía

5ª hora: Recuperación bioloxía 1

5ª hora: GALEGO

6ª hora: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFES
6 - XUÑ
1ª hora: Francés

1ª hora: EXAMEN ELECTRICIDAD TECNOLOGÍA

1ª hora: GALEGO AGRUP.A/B

1ª hora: Ex Mates Agrupamiento t.7-8

1ª hora: Ex Mates Agrupamiento t.7-8

2ª hora: Recuperación Final Mat I (Ana

2ª hora: Recuperación Final Mat I (Ana

2ª hora: 3ª Evaluación Matemáticas

2ª hora: ECONOMÍA

2ª hora: ECONOMÍA

3ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 2

3ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 2

3ª hora: BIOXEO. 2º EXAME. GRUPO 2

3ª hora: Francés

3ª hora: Francés

3ª hora: Francés

4ª hora: Lingua Castelá (Marta)

4ª hora: Lengua Castellana (Zaida)

5ª hora: 2º examen de 3ª evaluación y l

5ª hora: Rec 3º Galego

6ª hora: xeografia e historia

6ª hora: xeografia e historia

6ª hora: 2º examen de 3ª evaluación y l

6ª hora: GALEGO AGRUP.A/B

6ª hora: XEO e HISTORIA
7 - XUÑ
1ª hora: 2º examen de 3ª evaluación y l

1ª hora: Galego

1ª hora: Recuperación FQ1

1ª hora: Recuperación FQ1

2ª hora: 2º examen y libro de lectura

2ª hora: xeografia e historia

2ª hora: xeografia e historia

2ª hora: Recuperación ordinaria: Biolox

2ª hora: Recuperación ordinaria: Biolox

3ª hora: 2º examen de 3ª evaluación y l

3ª hora: Ex. Lengua castellana

3ª hora: Ex. Lengua castellana

3ª hora: GALEGO Recuperación

3ª hora: Recuperación Latín 1

3ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN. Luísa

4ª hora: Francés

4ª hora: Física e Química

4ª hora: Matemáticas. Volumen y funcion

4ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

5ª hora: Francés

5ª hora: 3ª Evaluación Matemáticas

6ª hora: Francés

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

6ª hora: ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
10 - XUÑ
1ª hora: Inglés D (agás agrupamento)

1ª hora: 

2ª hora: INGLÉS

3ª hora: Examen Matemáticas (Ana Méndez

5ª hora: Inglés

6ª hora: RECUPERACIÓN FINAL LINGUA GALE

6ª hora: Bioloxía

7ª hora: Inglés

7ª hora: RECUPERACIÓN FINAL LINGUA GALE
11 - XUÑ
1ª hora: Exame 2 Bioloxía e Xeoloxía

1ª hora: Exame Mates (desdobre Manuel)

1ª hora: Física e química tema 5 e 6

1ª hora: Física e química tema 5 e 6

2ª hora: Física e química tema 5 e 6

5ª hora: Francés

5ª hora: Francés

5ª hora: Francés

5ª hora: 2º ex. 3ª aval. Lingua Galega

7ª hora: Electricity - 1º Tec Bilingüe

7ª hora: Electricity - 1º Tec Bilingüe
12 - XUÑ
1ª hora: Física e química do tema 5 e 6

1ª hora: 2º ex. 3ª aval. Lingua Galega

1ª hora: 2º ex. 3ª aval. Lingua Galega

2ª hora: Física e química tema 5 e 6

2ª hora: Francés

2ª hora: Examen Lengua Castellana

4ª hora: Exame 2 Bioloxía e Xeoloxía

4ª hora: Inglés 1b (agás agrupamento)

5ª hora: INGLÉS

5ª hora: INGLÉS

5ª hora: Inglés A (agás agrupamento)

6ª hora: GALEGO. Recuperación
13 - XUÑ
1ª hora: Exame 2 Bioloxía e Xeoloxía

2ª hora: Recuperación L. castelá

2ª hora: E.F. TEST DE RUGBI TOUCH

4ª hora: Recuperación Lengua Castellana

5ª hora: Francés 1º ESO B

5ª hora: INGLÉS
14 - XUÑ
1ª hora: Recuperación L. castelá

1ª hora: Rec trimestre Galego

1ª hora: Bio Xeo recuperación final

2ª hora: Recuperación L. castelá

2ª hora: rec. trimestre Galego

3ª hora: Examen Lengua Castellana

4ª hora: Francés 1º ESO A

4ª hora: Matemáticas

4ª hora: Recuperación Final Matemáticas

5ª hora: LINGUA GALEGA E LITERATURA

5ª hora: LINGUA GALEGA E LITERATURA
17 - XUÑ
1ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN FINAL

1ª hora: Lengua castellana, recuperació

2ª hora: FeQ tema 6

2ª hora: INGLÉS

3ª hora: Física e química recuperación

3ª hora: Examen de recuperación final

3ª hora: Examen Recuperación Tecnología

3ª hora: Recuperación Final Matemáticas

3ª hora: Matemáticas

3ª hora: Física e química recuperación

5ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN FINAL

5ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN FINAL

6ª hora: Física e química recuperación

6ª hora: GALEGO RECUPERACIÓN FINAL

6ª hora: Castellano Recuperación final

7ª hora: Física e química recuperación
18 - XUÑ
1ª hora: Física e química recuperación

1ª hora: Examen de recuperación final

1ª hora: MatemAcad

1ª hora: MatemAcad

3ª hora: Examen de recuperación final

3ª hora: Francés recuperación

4ª hora: Examen de recuperación

4ª hora: INGLÉS

6ª hora: Recuperación FQ

6ª hora: BIOXEO. GRUPO 1. RECUPERACIÓN

6ª hora: BIOXEO. GRUPO 1. RECUPERACIÓN

6ª hora: BIOXEO. GRUPO 1. RECUPERACIÓN

6ª hora: Física e Química 2º exame

6ª hora: Francés recuperación

6ª hora: Recuperación Tecnología

7ª hora: Recuperación final Tecnología

7ª hora: Recuperación final Tecnología

7ª hora: Recuperación final Tecno Bilin

7ª hora: Recuperación final Tecno Bilin
19 - XUÑ
1ª hora: MatemAcad

1ª hora: MatemAcad

1ª hora: Física e química recuperación

1ª hora: Recuperación final Mates

1ª hora: Recup. Bioloxía

2ª hora: BIOXEO. RECUPERACIÓN

2ª hora: Examen de recuperación final

3ª hora: Recuperación Lengua castellana

3ª hora: Recuperación Lengua castellana

3ª hora: RECUPERACIÓN FINAL LINGUA GALE

3ª hora: Matemáticas (Recuperación) Man

3ª hora: Recuperación Lengua castellana

3ª hora: Recuperación Lengua castellana

3ª hora: Recup. Bioloxía

3ª hora: Castellano Recuperación final

4ª hora: RECUPERACIÓN FINAL LINGUA GALE

4ª hora: Recuperación final Galego

6ª hora: Recuperación BIOXEO

6ª hora: Castellano Recuperación final
20 - XUÑ
1ª hora: Bioxeo recuperación

1ª hora: Ex recup FINAL Matemati (Agrup

1ª hora: Ex recup FINAL Matemati (Agrup

1ª hora: Castellano Recuperación final

2ª hora: Ex recuperacion final Mates

2ª hora: Recup. Bioloxía

2ª hora: Castellano Recuperación final

3ª hora: BIOXEO. GRUPO 2. RECUPERACIÓN

3ª hora: BIOXEO. GRUPO 2. RECUPERACIÓN

3ª hora: BIOXEO. GRUPO 2. RECUPERACIÓN

3ª hora: RECUPERACIÓN MATEMATICAS

4ª hora: RECUPERACIÓN MATEMATICAS

4ª hora: Bioxeo recuperación

6ª hora: RECUPERACIÓN MATEMATICAS

6ª hora: Recuperación matemáticas B
21 - XUÑ
2ª hora: Castellano Recuperación final

4ª hora: Física e Química Recuperación

4ª hora: RECUPERACIÓN MATEMATICAS

5ª hora: RECUPERACIÓN MATEMATICAS
24 - XUÑ25 - XUÑ26 - XUÑ27 - XUÑ28 - XUÑ